Midtsjællands Svæveflyveklub – EKSL

Placering: Midtsjælland – 4 km Øst for Sorø by
Banelængde: 918 meter
Slaglille radio: 123.430

I flyvesæsonenen april til oktober er radioen stort set altid bemandet i weekenderne og på helligdage. På hverdage kan der ikke forventes svar.

Der anvendes primært spilstarter. Til tider kan der også forekomme flyslæb.

Vær opmærksom på stor svæveflyveaktivitet over 2000 fod omkring pladsen, når svæveflyveområderne S3 og S4 er åbne.
Spørg evt. Roskilde Approach om områdernes status.

Flyvepladsen ligger meget tæt på CORSA VOR. Om vinteren og i det tidlige forår kan banens sydøstlige side være blød.

Når pladsen er bemandet, kan der mod kontant betaling købes mad, is og drikkevarer i klubhuset.

Det skal du være opmærksom på

FLYVNING TIL PLADSEN

Alm. Motorfly er kun tilladt i forbindelse med flyslæb eller sikkerhedslanding.

Svævefly og motorsvævefly er tilladt.

  • Landing skal så vidt muligt foregå i banens sydlige side.
  • Indflyvning til bane 09 skal ske mellem husene i minimum 3 gange hushøjde
SPILSTARTER

Der anvendes primært spilstarter. Det anbefales derfor at undgå overflyvning af pladsen lavere end 2000 fod