Uddannelsen

Uddannelsen er tilrettelagt af Dansk Svæveflyver Union og godkendt af Trafikstyrelsen.
Uddannelsen er derfor grundlæggende ens i alle danske svæveflyveklubber.

Som nyt medlem i Midtsjællands Svæveflyveklub starter du din uddannelse med at flyve!! Det betyder, at du straks fra starten får oplevelsen af svæveflyvning. På flyvedagene sættes du samtidig ind i øvrige gøremål, som er nødvendige for at få en flyvedag til at fungere.

Du er med i et team, hvor man gensidigt må hjælpe hinanden for at kunne svæveflyve. Det er vigtigt at vide, at lige meget, om man er nystartet på 2-sædet fly med instruktør i bagsædet, eller man er tidligere eller nuværende danmarksmester i svæveflyvning, er man ligeværdig. Du er inde i klubben – ikke på sidelinien. Du er svæveflyver og du dyrker svæveflyvning!! I uddannelsen skal du igennem forskellige trin, som er nødvendige for kunne dyrke og nyde svæveflyvning helt på egen hånd.

De første, hvor målene er soloflyvning og svæveflyvecertifikatet (S-certifikat). Efterfølgende foregår uddannelse i flyvning over større landskabsområder (strækflyvning) og konkurrenceflyvning. Denne uddannelse sker mere individuelt svarende til den enkeltes ønsker og ambitioner inden for sporten. I virkeligheden kan man sige, at svæverflyveruddannelsen bliver aldrig tilendebragt. Selv verdensmesteren vil fortsat søge at finde nye muligheder for at udvikle sin flyvemæssige kunnen.

Selve uddannelsen starter i vores 2-sædede fly, ASK 21, med instruktør i bagsædet efter et sæt skolingsnormer (A-normer). Gradvist læres du op til kunne styre og beherske flyet selv, således at du får lært at kunne starte, flyve under forskellige forhold og lande flyet fuldstændigt sikkert. Du kan løbende følge hele din uddannelse i din personlige uddannelseslogbog, hvor alle de enkelte normers formål og forudsætninger er beskrevet.

De enkelte instruktører fører de forskellige normers gennemførsel i logbogen med de bemærkninger, der vil være til de enkelte flyvninger gennem uddannelsesforløbet. Først når du har lært at beherske flyet fuldstændigt sikkert, er du klar til din første soloflyvning. Dette er for alle piloter en enestående oplevelse, som aldrig glemmes. Det første mål er nået. Før du må flyve alene, skal du have en helbredsmæssig godkendelse fra en flyvelæge, og du skal som minimum lave en lille teoriprøve hovedsagelig omfattende de væsentligste ting omkring luftrummet over flyvepladsen og lufttrafikregler, således du er i stand til at manøvrere i luften i forhold til andre fly.

Under rolige vejrforhold flyver du så de første 3 soloflyvninger på det to-sædede fly, som du jo nu kender og føler dig hjemme i. Herefter lærer du at flyve et ét-sædet fly, ASK-23, og skal nu under fortsat instruktørvejledning gennemføre de såkaldte B-normer. Når dette er sket, indstilles til S-prøve. Det sker overfor en S-kontrollant. En svæveflyveinstruktør, som har fået en særlig uddannelse og godkendt af Trafikstyrelsen til på deres vegne at godkende dig til S-certifikatet.

Teori

Før du kan indstilles til S-prøven, skal du have bestået en egentlig S-teoriprøve. Undervisningen foregår i klubben – eller eventuelt i samarbejde med en anden klub – i månederne oktober til april. Der undervises i fagene: Flyvelære, Love og Bestemmelser, Aerodynamik, Meteorologi, Materiel og Instrumentlære samt Menneskelig Ydeevne og Begrænsninger (MYB). Efter bestået teoriprøve og S-prøve er certiftikatet hjemme. Andet mål er nået.

Som du kan udlede af ovenstående, varer uddannelsen til S-certifikatet som minimum omkring et år.

Radio-tilladelse

For at kunne anvende flyets radio kræves en tilladelse fra Telestyrelsen – et såkaldt VHF-bevis. Undervisning til godkendelse foregår også i klubregi; normalt vinteren efter, at du har gået til S-terori. For at du kan have tilstrækkelige muligheder for at kunne udnytte luftrummet er brugen af radio nødvendig, da en del af det luftrum, vi flyver i, kræver tilladelse og 2-vejs radioforbindelse med en flyvekontroltjeneste. I klubben benytter vi Københavns Lufthavn i Roskilde, når vi flyver lokalt. Skal vi flyve andre steder, må vi skifte til andre kontrolinstanser. Efter erhvervelse af S-certiftikatet følger en valgfri uddannelse i stræk- og konkurrenceflyvning. Måske har du særlige talenter indenfor konkurrenceflyvningen, som gør dig egnet til et talentkursus på Svæveflyvercenter Arnborg. Senere har du måske få så megen erfaring og er blevet så dygtig, at der kan blive tale om en uddannelse som svæveflyverinstruktør, så du kan komme til at undervise de nye svæveflyvere i klubben.

Som nævnt indledningsvis: Uddannelsen slutter aldrig inden for denne sport. Hver eneste flyvning er en træning og udfordring til at blive bedre og bedre til at udnytte sit fly og de tilstedeværende vejrforhold.

 • A-Skoling

  Den første del af uddannelsen kaldes A-skolingen. I denne del lærer du at manøvrere flyet, herunder at starte og lande flyet sikkert. Skolingen foregår på klubbens 2-sædede skolefly med en instruktør i bagsædet.

 • Flyvelæge

  Inden første soloflyvning skal en flyvelæge lige kontrollere, at dit helbred er godt nok til det. Alt hvad du behøver, er et normalt, godt helbred. Brug af briller er for eksempel ingen hindring.

 • Solo

  Kravet for at ”gå solo” er, at du er min. 15 år gammel og har bestået en mini-teoriprøve, hvor den mest basale viden kontrolleres, samt har gennemgået en helbredsundersøgelse ved en flyvelæge. Det er dog til enhver tid din instruktør, der afgør om du er klar til solo.

 • B-Skoling

  Den næste del af uddannelsen er B-skolingen, som foregår ved en vekslen mellem overvågede soloflyvninger og flyvninger med instruktør. Denne del går ud på at træne videre med det der blev lært under A-skolingen og samtidigt samle erfaring og opnå rutine.

 • Lokalflyvningsbevis

  Når du via B-skolingen har opnået de nødvendige kundskaber og samtidigt opfylder kravene om minimum antal starter og flyvetid, indstilles du til prøve til lokalflyvningsbevis

 • S-Certifikat

  Når du opfylder time, start- og alderskrav kan du indstilles til den endelige prøve til S-certifikat, og når du har bestået kan du endeligt kalde dig for svæveflyverpilot

 • Teori og Radiobevis

  Parallelt med den praktiske uddannelse gennemgår eleven teoriundervisning, som afsluttes med en teoriprøve. Det kræver ingen særlige forkundskaber at gennemføre denne teoriundervisning, der foregår i svæveflyveklubben om vinteren.

  For at må tale i flyradioen, skal du have et såkaldt VHF bevis dette foregår også i klubben om vinteren, og afsluttes med en prøve.

PRØVEMEDLEMSKAB

Hvis du er i tvivl om uddannelsen til et svæveflyvecertifikat er noget for dig, så kan Midtsjælland Svæveflyveklub tilbyde dig et tre måneders prøvemedlemskab, hvor du får mulighed for gennemføre 5 prøvelektioner med en instruktør, inden du træffer en endelige beslutning.

Ved udfyldelse af indmeldelsesblanketten skal du oplyse, at du ønsker et prøvemedlemskab.

Rettigheder som prøvemedlem

Et prøvemedlemskab giver dig ret til 5 prøvelektioner i svævefly med instruktør i henhold til Dansk Svæveflyver Unions uddannelsesnormer.

Når de 5 prøvelektioner er gennemførte og senest tre måneder fra indmeldelsen, kan du vælge:

 1. at ændre prøvemedlemskabet til et ordinært aktivt medlemskab som svæveflyveelev. Det indbetalte beløb for prøvemedlemskabet refunderes ved at fratrække beløbet i depositum for elever. Dokumentationerne for de gennemførte 5 prøvelektioner overføres til en uddannelseslogbog, som indgår i det videre uddannelsesforløb. Aftalen om tilbagebetaling af depositum ved udmeldelse med lovlig varsel indtil 6 måneder efter indmeldelse i et ordinært aktivt medlemskab er ikke gældende efter et prøvemedlemskab.
 2. at melde dig ud af prøvemedlemskabet. Det indbetalte prøvemedlemsgebyr tilbagebetales ikke. Efter prøvemedlemskabets udløb vil udmeldelse ske uden yderligere varsel, hvis du ikke selv retter henvendelse.

Rettigheder som aktivt medlem efter klubbens vedtægter opnås først, når prøvemedlemskabet er overgået til et ordinært aktivt medlemskab.

Såfremt du har yderligere spørgsmål til prøvemedlemskab, ordinært aktivt medlemskab eller indmeldelse i øvrigt, er du velkommen til at kontakte klubbens kasserer på kasserer@slaglille.dk

© Midtsjællands Svæveflyveklub
https://slaglille.dk/wp-content/uploads/2020/08/202142833.html https://slaglille.dk/wp-content/uploads/2021/04/20210428002.html https://slaglille.dk/wp-content/uploads/2014/data.php