LIVE Kort over FLARM fly

FLARM står for Flight og Alarm, og er et antikollisions instrument monteret i fly. FLARM udstyr i svævefly/slæbefly/helikoptere osv. sender kontinuerligt deres GPS position incl. højde og identifikations data, samt en forudsigelse af track/højde. Disse data opfanges af andre FLARM udstyrede fly som i fællesskab beregner en evt. kollisions risiko og advarer herom.

De signaler som sendes mellem flyene kan opfanges af antenner på jorden, og dermed vise flyets position på internettet. Open Glider Network er en græsrodsorganisation som har lavet et computerprogram netop til dette formål, hvor alle kan være med til til at udbygge dækningskortet blot ved at investere i en lille Raspberry boks. Når udstyret er koblet op på internettet, afleverer den de rå data til OGN’s servere som derefter behandler dem. Resultatet er et kort med live tracking af svævefly som kan benyttes på computere, tablets og smartphones. Endvidere genererer programmet også automatisk en startliste. Det virker også via flightradar24.com, da de også behandler FLARM data.