Prøvemedlemsskab - Kun 600,-

Hvis du er i tvivl om uddannelsen til et svæveflyvecertifikat er noget for dig, så kan Midtsjælland Svæveflyveklub tilbyde dig et tre måneders prøvemedlemskab, hvor du får mulighed for gennemføre 5 prøvelektioner med en instruktør, inden du træffer en endelige beslutning.

Ved udfyldelse af indmeldelsesblanketten skal du oplyse, at du ønsker et prøvemedlemskab.

Rettigheder som prøvemedlem

Et prøvemedlemskab giver dig ret til 5 prøvelektioner i svævefly med instruktør i henhold til Dansk Svæveflyver Unions uddannelsesnormer.

Når de 5 prøvelektioner er gennemførte og senest tre måneder fra indmeldelsen, kan du vælge:

  1. at ændre prøvemedlemskabet til et ordinært aktivt medlemskab som svæveflyveelev. Det indbetalte beløb for prøvemedlemskabet refunderes ved at fratrække beløbet i depositum for elever. Dokumentationerne for de gennemførte 5 prøvelektioner overføres til en uddannelseslogbog, som indgår i det videre uddannelsesforløb. Aftalen om tilbagebetaling af depositum ved udmeldelse med lovlig varsel indtil 6 måneder efter indmeldelse i et ordinært aktivt medlemskab er ikke gældende efter et prøvemedlemskab.
  2. at melde dig ud af prøvemedlemskabet. Det indbetalte prøvemedlemsgebyr tilbagebetales ikke. Efter prøvemedlemskabets udløb vil udmeldelse ske uden yderligere varsel, hvis du ikke selv retter henvendelse.

Rettigheder som aktivt medlem efter klubbens vedtægter opnås først, når prøvemedlemskabet er overgået til et ordinært aktivt medlemskab.

Såfremt du har yderligere spørgsmål til prøvemedlemskab, ordinært aktivt medlemskab eller indmeldelse i øvrigt, er du velkommen til at kontakte klubbens kasserer på kasserer@slaglille.dk eller tlf. 53 39 12 05