Indbydelse til Sjællandsmesterskaber 2. afdeling

Den første afdeling af sjællandsmesterskaberne 2020 blev som bekendt aflyst på grund af nedlukningen
i foråret. Vi vil alligevel ikke undvære en mulighed for at mødes med jer i år, og gennemfører derfor 2.
afdeling som planlagt.

Det bliver fra fredag den 28. til søndag den 30. august på Slaglille.

Konkurrencen flyves efter handicap, som udgangspunkt i én klasse. En eventuel klasseopdeling vil vi
tage stilling til, når vi ser tilmeldingslisten. Vi anvender vendepunktskataloget fra Termikligaen. Der flyves
efter modificerede SUN-AIR CUP-regler (med min. 50 km og 2 timer for 1000 point). IGC-filer sendes til:
igc@slaglille.dk umiddelbart efter landing.

Der afholdes orienterende briefing med praktiske forhold, organisering, vejr, start og ankomstprocedurer
mm. fredag den 28. kl. 09:30. Derefter er der opgavebriefing på et nærmere angivet tidspunkt, dog senest ½ time før første start.

Der vil være mulighed for både spilstart og flyslæb.

Vi forventer at der kan arrangeres fællesspisning fredag og lørdag aften, samt morgenmad lørdag og
søndag. Det er muligt at overnatte på flyvepladsen i medbragt campingvogn eller telt.

Tilmelding på: http://sm.slaglille.dk med angivelse af pilot(er), klub og fly.

Deltagergebyr 150 kr. pr. fly, der betales ved konkurrencens start. Husk at alle deltagende piloter skal
have gyldig sportslicens. Deltagelse er også mulig for piloter, som ikke er medlem af klubber på Sjælland.

Vi ser frem til godt flyvevejr, spændende konkurrence og hyggeligt samvær.

Med venlig hilsen
Midtsjællands Svæveflyveklub